Actueel


U was er al van op de hoogte dat u 18 schietbeurten per jaar moet maken, dat u uw wapen thuis in een deugdelijke wapenkluis moet opbergen (separaat van uw patronen), dat U die 18 schietbeurten alleen kunt maken op uw 'eigen' baan tijdens reguliere verenigingstijden (anders krijgt u geen stempel in uw boekje) en nog wat andere regeltjes...

Één van de nieuwe (of aangescherpte) regels is dat er sprake moet zijn van 'aantoonbaar belang voor het voorhanden hebben van uw wapen'. U zult moeten aantonen dat u uw wapen voor iets meer gebruikt dan alleen maar 'een recreatief potje knallen'. Dat betekend concreet dat men van u verlangt dat u aan wedstrijden mee gaat doen. En niet 2 of 3 maar.. minimaal 5 in een jaar.

Iedere sportschutter (lees: verlofhouder) moet in het vervolg aantonen dat hij/zij per jaar aan minimaal 5 wedstrijden heeft deelgenomen. Dat moet hij echter niet bij het jaarlijkse bezoekje aan de heren van de afdeling bijzondere wetten (die tellen alleen de 18 schietbeurten) maar men moet het bewijs leveren aan het bestuur van de schietvereniging. De vereniging op zijn beurt moet aan het eind van het jaar bij de politie verklaren dat ALLE verlofhouders het bewijs van 'aantoonbaar belang' (de minimaal 5 wedstrijddeelnames) hebben geleverd.
Zoniet.. dan schrijft men de gehele vereniging UIT!
(dan zijn we als vereniging niet meer gecertificeerd en kunnen we 'de deur op slot doen')

U begrijpt ongetwijfeld dat men op deze wijze een grote druk op de vereniging zet om:
a) goed te controleren b) leden die niet aan deze regel voldoen uit te schrijven (anders zorgen deze leden ervoor dat de rest ook niet meer mag schieten en zelfs hun verlof kwijt raken omdat ze geen lid meer zijn van een gecertificeerde schietsportvereniging!)

Nu hebben we als vereniging reeds jaren onze zomercompetitie (5x de gelegenheid een wedstrijd te schieten) en de bijzonder populaire Jan Aartsen Memorial dus u kunt meer als aan uw verplichting voldoen. Maar komend jaar zullen we het onze leden nog eenvoudiger maken met:
een verenigingscompetitie
De verenigingscompetitie stelt ieder lid die dat wil in staat om mee te doen met onze wedstrijd wanneer hij/zij dat wil (mits op ONZE baan, TIJDENS verenigingsuren EN onder begeleiding -dwz medeschutters OF een scheidsrechter/drukker).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!


Meld je nu aan!